Pracovníci skupiny Siemens:

Pavel Juráš
tel. : 387 314 181, 387 315 155
fax : 387 315 086, 387 315 888

e-mail: pavel@cbe.cz

pavel_ve_firme.jpg (50773 bytes)

NABÍDKA ŘÍDÍCÍHO SYSTÉMU SIMATIC

S5 - řada 1xx

Standardní řídící systém pro prakticky všechny aplikace. Pro jednoduché aplikace je předurčena řada S5-100, pro střední aplikace S5-115 a pro náročné aplikace řada S5-135 nebo S5-155. Je vybaven běžnými vstupně výstupními moduly pro digitální a analogové veličiny. Pro speciální účely jej lze vybavit speciálně zaměřenými moduly (např.pro robotiku – polohování). Navíc podporuje tzv. decentralizované periferie (po síti PROFIBUS DP, ASi). Umožňuje začlenění do různých typů průmyslových sítí (L1, PROFIBUS, ETHERNET), nebo je možná i případná uživatelská komunikace s jinými zařízeními (např. průtokoměry,frekvenční měniče aj.). Řídící program je uložen v paměti zálohované baterií, jejíž stav si neustále sám testuje. Bezpečnostní kopie programu je uložena v trvalé paměti (EPROM).

Programování pomocí: STEPu 5 (DOS)

LOGO

Nový nejmenší logický automat firmy Siemens. Je předurčen pro velmi jednoduché logické sekvence.Obsahuje mimo logické operace i časovače ,čítače a reálný čas.Některé Loga umožňují začlenění do sítě ASi jako periférie. Napájení a ovládaní je možné přímo ze sítě 230V. Velmi příznivá je i cena. Výrobek dostal Křišťálový globus na Ampéru 1998.

Programování pomocí: tlačítek na panelu nebo pomocí PC a Logo!Soft_u (Win9x,NT)

S7 – řada 200

Jedná se o nejmenšího zástupce nové řady řídících systémů. Je vhodný pro jednoduché aplikace jako je řízení jednoúčelových strojů apod. Vlastní řídící systém je už sám vybaven několika digitálními vstupy a výstupy, je jej možné rozšiřovat dalšími moduly např.analogové vstupy -výstupy. Program je zálohován v trvalé paměti (EEPROM). Systém dovoluje začlenění do sítě PPI nebo speciální CPU do sítě PROFIBUS DP. Dále je možné použít uživatelskou komunikaci pro přenos dat s jinými přístroji. Je též možné připojení decentralizovaných periferii po síti ASi.

Programování pomocí: STEPu 7 Micro /DOS nebo STEPu 7 Micro /WIN32 (Win9x/NT)

Novinky: nová řada CPU 22x a rozšiřujících modulů , jsou menší a výkonější

S7 – řada 300

Nová řada řídícího systému, která se hodí pro středně složité aplikace. Systém je vybaven velkou škálou standardních i nestandardních vstupně výstupních modulů. Navíc podporuje tzv. decentralizované periferie (po síti PROFIBUS DP,PA , ASi). Umožňuje začlenění do různých typů průmyslových sítí (MPI, PROFIBUS, ETHERNET), nebo je možná i případná uživatelská komunikace s jinými zařízeními (např. průtokoměry, frekvenční měniče aj.). Jeho program je opět zálohován jak baterií, tak v trvalé paměti (EEPROM).

Programování pomocí: STEPu 7 nebo STEPu 7 Mini (Win9x/NT)

Novinky: nové CPU , CP343-1 IT internetový server

S7 – řada 400

Nejmocnější řada nového řídícího systému, která se hodí pro složité aplikace. Jedná se o obdobu řady S7 - 300, oproti ní je však vybavena prvky výkonnějšími z hlediska rychlosti, kapacity apod. Systém je vybaven velkou škálou standardních i nestandardních vstupně výstupních modulů. Podporuje decentralizované periferie (PROFIBUS DP,PA , ASi ). Umožňuje začlenění do různých typů průmyslových sítí (MPI, PROFIBUS, ETHERNET), nebo je možná i případná uživatelská komunikace s jinými zařízeními . Jeho program je opět zálohován jak baterií, tak  trvalou pamětí (EEPROM).

Programování pomocí: STEPu 7 (Win9x/NT)

Novinky: nové CPU , CP443-1 IT internetový server

Vizualizace

Řídící systém spolupracuje s celou řadou vizualizačních programů. Z domácí produkce jsou to např. Control Panel a Promotic, ze zahraničních je např. In-Touch. Vizualizační program firmy Siemens nese název WinCC a ProTool. Zahrnuje v sobě všechny obvyklé funkce, ale navíc oproti ostatním produktům je na něm vidět velká provázanost s řídícím systémem. To samozřejmě vyplývá z toho, že byl na tento systém přímo navržen, a přesto podporuje ŘS i mnoha známých výrobců jiných systémů (např. Modicon, Mitsubishi aj.).

Operátorské panely

Operátorský panel umožňuje monitorování a ovládání řídícího systému. Je vhodný pro lokální ovládání tam, kde je technologický celek příliš rozlehlý na centrální ovládání z vizualizace nebo kde je nepříznivé klima (např.umístění v provozu – prach, špinavé ruce apod.). U jednodušších aplikací může operátorský panel vizualizaci nahradit. Vyšší řady OP jsou průmyslové PC s grafickým displejem (zpravidla TFT color) vybavené intefacem pro styk s příslušným ŘS.Pro tvorbu aplikací slouží software ProTool. Umožňují připojení standardních periferii jako jsou tiskárny . 

Novinky: jsou takzvané panely s dotykovou obrazovkou tvz. "TOUCH SCREEN" a dále panenely běžící pod Windows CE.

Distribuované (decetralizované) periferie

Jsou použitelné všude tam kde je velká rozloha zařízení a je vhodné uspořit kabelové propoje. Pro tyto periferie jsou u fy.Siemens preferovany sítě ASi , Profibus DP a Profibus PA.Je možno použít z bohaté škály zařízení fy. Siemens a nebo použít jakekoliv zařízení podporující víše uvedené standarty.

Průmyslové sítě

Pro propojení řídících systémů a dalších zařízení (PC s vizulizací) nabízíme dva druhy sítí a to profibus a ethernet. Profibus je spíše siť nižší úrovně, vyniká však velkou spolehlivostí a obsluha zařízení je předem definována (Token ring). Síť Industrial ethernet je modifikovaný běžný ethernet, jiná je pouze sedmá vrstva protokolu a výzbroj, která se vyznačuje vetší odolností proti rušení. Dále se používá též standartní ethernet TCP/IP který umožňuje prípadné začlenění do běžných sítí a přístup s intranetu ev.internetu. Tyto sítě se podle potřeby budují buď metalické nebo optické. Dodáváme velké množství příslušenství, včetně karet do PC a konfiguračního software. Dále dodáváme tzv. DDE/OPC Managery pro připojení standardní vizualizace nebo zpracování dat pod Windows.

Novinky: nové PC karty pro sběrnici PCI , nové OPC servery ,ovladače pro LINUX

Závěrečné shrnutí

Řídící systémy fa. Siemens Simatic patří k předním výrobkům v oboru. Sortiment pokrývá prakticky vše co je v průmyslové automatizaci potřeba.Systém je neustále inovován ,přesto se nezapomíná na podporu starších zařízení (servis, náhr. díly).Za pozornost stojí i dobrá cenová politika jak Siemense tak jejich integrátoru.Dále stojí za zmínku že programovací prostředí je standatizováno dle normy IEC .

Internetové servery přímo v řídícím systému S7-300/400 !

CP 343-1 IT
CP 443-1 IT
( Zlatý Ampér 2000 ) popis karty PDF CP443-1 IT

Ukázka aplikace na výstavě AMPÉR 2000

Pro zvětšení klikni na obrazek!

     

Všechny ukázky obrazovek jsou z demo software vytvořeným naší firmou pro Siemens s.r.o. ČR, k příležitosti výstavy AMPÉR 2000.

Datum aktualizace 4.10.2002 ©PJ

webadmin