SCADA
Vizualizace technologických procesů

Pracovníci skupiny SCADA:

Ing. Jan Kneifl (honza@cbe.cz)
Pavol Glamoš (glamos@cbe.cz)

tel. : 387 314 181, 387 315 155
fax : 387 315 086, 387 315 888


Používané produkty:

Control Web, Control Panel

Control Web je objektově orientovaný systém pro operační systémy Windows 95/98 a Windows NT 4.0. Slouží k vývoji a provozování vizualizačních programů, sběry a archivace dat včetně jejich zpracování. Control Web umožňuje vývoj modulárních distribuovaných aplikací v rámci počítačové sítě, zapojení do informačních podnikových systémů pomocí ODBC konektivity, spolupráci s jinými Windows aplikacemi prostřednictvím DDE. Rovněž obsahuje vlastní HTTP server, díky kterému lze k aplikaci přistupovat prostřednictvím standardních WWW klientů odkudkoli z Intranetu či Internetu.

Referenční zakázky:

Kotelna Bastro Ostrava
Plynový kotel Jihostroj Velešín
Plynová kotelna Klima Prachatice (K5, K6, turbína)
Plynový kotel + CHÚV MOVO Plzeň
Mazutový kotel Klatovská teplárna (K2)
Plynový kotel + rekonstrukce 2 uhelných kotlů výtopna Vimperk
Plynová kotelna Komořany


InTouch

Wonderware® InTouch™ 7.1 z rodiny FactorySuite™ 2000 je plně 32bitový objektově orientovaný grafický software pro vytváření aplikací typu SCADA/HMI (Supervisory Control And Data Acquisition / Human-Machine Interface) pro supervizní sledování a řízení procesů v oblasti průmyslové automatizace pracující pod operačními systémy Microsoft® Windows®. InTouch umožňuje uživatelům vytvářet a nasazovat plně distribuované aplikace, které slouží jako rozhraní pro operátory a jsou integrované s dalšími aplikacemi z rodiny FactorySuite 2000 pro řízení procesů, sledování výroby, sběr procesních dat, řízení dávkových procesů a poskytování dat do sítě Internet.
Vizualizační systém InTouch 7.1 pro Windows NT 4.0 a Windows 95/98 byl oproti předcházejícím verzím výrazně vylepšen a doplněn především o nejnovější technologie - např. podpora ActiveX prvků, podpora technologie OPC (OLE pro řízení technologických procesů). Pro komunikaci mezi jednotlivými komponentami je použit nový komunikační protokol SuiteLink, který je vytvořen na základě TCP/IP protokolu. Předchozí komunikační standardy DDE, FastDDE a NetDDE zůstaly zachovány. Dále nová verze rozšiřuje možnosti přístupu k distribuovaným alarmům a historickým trendům. Rozšířena byla rovněž podpora pro vývoj rozsáhlých síťových aplikací.
WonderwareFactorySuiteWeb Server™, který je novou součástí FactorySuite™ 2000 verze 7.1, umožňuje provozovat aplikace InTouch v prostředí Internet/Intranet.

Referenční zakázky:

Výtopna Vráto České Budějovice
AssiDomän Sepap Štětí
Centrální zásobování teplem, město Kaplice
Mazutová výtopna Louny


Landis & Staefa Visonic - Alfa

 

Referenční zakázky:Promotic

PROMOTIC - nový moderní objektově orientovaný vizualizační a řídicí systém pro Windows 95/98 nebo NT. Flexibilní a otevřený, schopný řešit Vaše požadavky od nejmenších až po ty největší aplikace.
PROMOTIC plně využívá 32-bitových Windows, především multitasking a multithreading. Otevřená struktura PROMOTIC opírající se o standardy OLE, DDE a ODBC poskytuje otevřené možnosti integrace Vaší aplikace s návazným software od různých výrobců (databáze, tabulkové kalkulátory, Visual BASIC, komunikační servery DDE, ActiveX aj.).

Referenční zakázky:

Výtopna Litoměřice


Odkazy:

Control Web:

InTouch:

Promotic:

but_mi.gif (2723 bytes)

fs2000.jpg (2829 bytes) ........ panlogo.jpg (2 k)

promotic.gif (3212 bytes)

zpět na hlavní stranu

webadmin