CB ELECTRIC s.r.o.
Skuherského 74, 37O O1 Č. Budějovice
tel: 038 / 7314181, 7315155, fax: 038 / 7315086

Referenční listina (1993 - 2003)
(vybrány jsou pouze zakázky z oblasti energetiky a tepelné techniky)

PANAV Písečná (1993)

Projekt M+R a elektro pro CHÚV

Sklárny Zlatno (1993)

Projekt M+R pro topenářskou kotelnu

PBH Šumperk (1993)

Projekt M+R a EMI pro parní středotlakou kotelnu

4 parní kotle

MEZ Vsetín - výtopna (1993)

2 x OK8 - 8 t/h páry
1 x 035 - 35 MW horká voda
1 x 057 - 57 MW horká voda
horkovodní strojovna, plynové a olejové hospodářství, vzduchotechnika,CHÚV

Tuto kotelnu jsme realizovali finální formou v rozsahu EMI, M+R a řídící systém MODICON ve spolupráci s firmou REGEX.

SILON Planá (1993)

3 x 50 t/h - práškové kotle

projekt řídícího a informačního systému MODICON

Dílo realizováno ve spolupráci s firmou REGEX

Důl Tuchlovice (1993)

3 x R8 - 8 t/h ( uhelné roštové kotle )

Dílo realizováno v rozsahu projekt, dodávka, montáž a uvedení do provozu souborů EMI a M+R

Výtopna Ruzyň (1993)

2 x OK10 - 10 t/h ( plyn )

1 x BK10 - 10 t/h ( plyn )

CHÚV, plyn. hospodářství, VZT

Dílo realizováno v rozsahu projekt, dodávka, montáž souborů EMI a M+R

FRI-DÓR Tábor (1993)

1 x BABCKOK - 4 t/h ( plyn )

- projekt, dodávka a montáž souboru M+R vč. přístrojového

osazení zařízením GESTRA pro provoz kotle s občasnou obsluhou

dle ČSN 07 07 10 čl. 141

Vým. stanice VAKUS Č.B. (1993)

- projekt, dodávka, montáž a uvedení do provozu souboru M+R

ŽOS Velenice (1993)

- realizace bilančního měření tepla v přehřáté páře v celém

podniku vč. vydání ověřovacích protokolů

-5 měřících míst,dálkové přenosy do kanceláře hl.energetika

Fakultní nemocnice PRAHA-Nové Město

Projekt M+R a EMI pro středotlakou parní kotelnu

4 parní kotle

NESTLÉ FOOD Prievidza (1993)

2 x R8 + odprášení spalin textilními filtry

- finální dodávka nových souborů EMI a M+R z přístrojů od firem

AEG, ROSEMOUNT, SIEMENS, YOKOGAWA, TELEMECHANIQUE a HONEYWELL

- realizace provedena v rozsahu projekt, dodávka, montáž, seřízení

a uvedení do provozu

- 2x měniče otáček CONTROL TECHNIQUES CDV - 55 kW

- řídící systém SIMATIC S5 -Siemens

Papírny Plzeň (1993)

Projekt M+R pro dvoutahový středotlaký kotel 25 t/h

LVZ Liberec (1993)

1 x OKP 25 ( plyn ) + CHÚV

- finální dodávka souboru M+R v rozsahu projekt, dodávka, montáž a

uvedení do provozu

Investiční banka J. Hradec (1993-1994)

- finální dodávka souboru M+R pro topení, vzduchotechniku a

kotelnu (říd. systém MODICON)

Výměníková stanice v prostoru KRČ - PRAHA - 7x (1993-1994)

- zakázky realizovány v rozsahu projekt, dodávka zařízení M+R

- řídící a informační systém MODICON

- realizováno ve spolupráci s firmou REGEX

JIVAK Č. Budějovice (1993)

- plynofikace topenářské kotelny osazené 2 teplovodními kotli

s plynovými hořáky

-finální dodávka souboru MaR

Papírny Větřní (1993)

1 x OKP 25 ( plyn )

- finální dodávka souboru M+R v rozsahu projekt, dodávka, montáž a

uvedení do provozu

Kotelny Lhotka - Libuš - 7 kotelen (1994)

- topenářské kotelny se 4 teplovodními kotli ( plyn )

- finální dodávka souboru MaR a elektromotorické instalace

- realizace provedena v rozsahu projekt, dodávka, montáž a účast

při uvádění do provozu (říd. systém MODICON)

- měniče CONTROL TECHNIQUES pro udržování statického tlaku v síti

a pro regulaci tlaku vody do boilerových stanic

- centrální dispečink

- programové vybavení zajišťovala firma REGEX

CHZ Sokolov (1994)

lx fluidní kotel 65 t/h

vč.odsíření a odprášení spalin

- soubor MaR na kotli s řídícím systémem AEG-MODICON

- elektromotorická instalace

- osvětlení kotelny

- programové vybavení zajišťovala firma REGEX

Výtopna Juliska-Praha (l994)

3 x parní kotel KTK 25 t/h

- fin.dodávka MaR a elektromotorické instalace

- říd. systém MODICON-AEG

- u vzduchových ventilátorů použity měniče CONTROL TECHNIQUES

CDV 75 kW

- realizováno ve spolupráci s firmou REGEX

HIKOR Písek (1994)

Projekt M+R pro topenářskou kotelnu

RAKONA RAKOVNÍK (1994)

Projekt M+R sušící stanice s hořákem SAACKE

Výtopna Domoradice(1994)

Projekt,dodávka a montáž bilančního měření tepla z výtopny

- měření tepla clonovými měřiči ZPA N. Paka

(INDIF + , INMAT 65)

ČZ Strakonice (l994 - l995)

- měření tepla v podniku clonovými měřiči ZPA N. Paka

(INDIF v kaskádovém zapojení , INMAT 65)

- měření množství kondenzátu - Landis a Gyr

- měření množství vzduchu (clony + INMAT 66)

Spalovna nemocničních odpadů Č. Budějovice(1995)

Ve spolupráci s holandskou firmou Montair Andersen

Projekt, dodávka a montáž souboru elektro a M+R

Výtopna Ruzyň (1995)

Projekt,dodávka a montáž bilančního měření tepla z výtopny

- měření tepla clonovými měřiči ZPA N. Paka

(INDIF + , INMAT 65)

Hotel Internacionál Praha - vým. stanice - lO MW(1995)

Projekt, dodávka a montáž souboru elektro a M+R

(řídící systém MODICON)

-realizováno ve spolupráci s firmou REGEX

Kotelna BASTRO OSTRAVA (l995)

lx parní kotel l2 t

lx parní kotel 8 t

- fin. dodávka souboru elektro a M+R

- řídící a inf. systém SIEMENS

Kotelna VSETÍN - OHRADA (l995)

6 parních a horkovodních kotlů

- projekt a dodávka souboru M+R

- řídící systém MODICON - AEG

- 4 měniče otáček na čerpadlech

(realizováno v konsorciu s firmou REGEX)

Jihostroj Velešín (1995)

6x měření tepla v páře

(clonové měření + INMAT 65)

-instalace měniče otáček Control Techniques-37kW

Automatická chladící stanice SILON Planá (1995)

- soubor elektro a M+R

- řídící a inf. systém AEG - MODICON

(realizováno v konsorciu s firmou REGEX)

Telecom Č. Budějovice (1995)

- měření a regulace čtvrthodinového maxima

- měření a regulace vzduchotechniky

- řídící a inf. systém SIEMENS -Simatic S5

Výtopna Juliska-Praha (l995)

Projekt, dodávka a montáž souboru elektro a M+R

-vnější olejové hospodářství

Zátka Březí (1995)

Projekt M+R pro topenářskou kotelnu

Pivovar Egenberg Č.Krumlov (1995)

Projekt M+R pro středotlakou parní kotelnu

Cukrovar Vrdy (1995)

Projekt M+R pro středotlakou parní kotelnu

Supermarket TERNO Č. Budějovice (1995)

- soubor elektro a M+R, chladícího a mrazícího zařízení

Kotelna Klima Prachatice (1995)

lx kotel KTK 12, CHÚV, VS, otopná strojovna

- finální dodávka souboru M+R a elektro

- řídící a inf. systém AEG MODICON

kontaktní osoba: ing. Pfeffer - hlavní energetik

0338-423170

Kotelna ŽOS Velenice (1995)

lx plynofikace kotle K3-R 16 t/h

- finální dodávka souboru M+R a elektro

- řídící a inf. systém Alen Bradley

kontaktní osoba: ing. MACHO - hlavní energetik

Důl Tuchlovice (1995)

fin. dod. souborů elektro a M+R ve VS a CHÚV

Kotelna Jihostroj Velešín (1996)

- kotel l6 t/h

- fin. dodávka souboru elektro a M+R

- řídící a inf. systém AEG MODICON

kontaktní osoba: p. Piterka

0336-71481

Výměníková stanice sídl.Máj -CPS 70 MW (1996)

-fin.dodávka souboru elektro a M+R

-měnič otáček Siemens 75 kW

-řídící systém SIMATIC S5 a S7

kontaktní osoba: ing. Adámek - ved. investic

038-8673380

Výměníkové stanice sídl.Máj (1996)

- 3 vým.stanice

-monitoring vým.stanic -SIMATIC S7

kontaktní osoba: ing. Adámek - ved. investic

038-8673380

Kotelna Litoměřice -centrální výtopna pro Litoměřice (1996)

-kotel K1-5.5 MW

-fin.dodávka souboru elektro a M+R

-měniče otáček Siemens

-řídící systém SIMATIC S5

kontaktní osoba: ing. Bártl

SČT Most

035-26017

Pivovar Třeboň (1996)

2 x kotel OKP 8 t/h ( plyn )

- projekt, dodávka a montáž přístrojového osazení zařízením

GESTRA pro provoz kotle s občasnou obsluhou

dle ČSN 07 07 10 čl. 141

ČZ Strakonice (1996)

- 2 soubory vzduchotechniky + VS

- 16 ks vzduchotechnických jednotek

- fin. dod. souboru elektro a M+R

- řídící systém MODICON

kontaktní osoba: p. Chrstoš

0342-34298

MOVO PLZEŇ- kotle 4 a 8 t/h (1996)

- fin. dodávka souboru elektro a M+R

- BosB GESTRA

- řídící a inf. systém MODICON

kontaktní osoba: ing. Zíbar, p. Lukeš

019-7210253

Kotelna Klima Prachatice (1997)

lx plynofikace kotle R 10 MW, strojovna, turbogenerátor 1,1 MW

- finální dodávka souboru M+R a elektro

- řídící a inf. systém MODICON

kontaktní osoba: ing. Pfeffer - hlavní energetik

069-235122

Kotelna Louny (1997)

lx plynofikace kotle R 10 MW, strojovna,

- finální dodávka souboru M+R a elektro

- řídící a inf. systém MODICON

kontaktní osoba: ing. Bártl - SČT Most

035-26017

Kotelna ŽOS Velenice (1997)

lx plynofikace kotle K2-R 16 t/h

- finální dodávka souboru M+R a elektro

- řídící a inf. systém Alen Bradley

kontaktní osoba: ing. MACHO - hlavní energetik

Kotelna BASTRO OSTRAVA (l997)

lx parní kotel 8 t/h

1x CHÚV

3x VS

- fin. dodávka souboru elektro a M+R

- řídící a inf. systém SIEMENS S5 a S7

kontaktní osoba: p. Šeděnka

Kotelna KAPLICE (l997)

2x parní kotel 8 t/h

1x úpravna vody

5x vým.stanice

1x odprášení spalin

- fin. dodávka souboru elektro a M+R

- řídící a inf. systém SIEMENS S7-300

- vizualizace InTouch

kontaktní osoba: ing. Onřich - ved. výtopny

0336-21901

Teplárna Č.Budějovice- VRÁTO (l997)

1x parní kotel 100 t/h

3x RCHS

2x hořáky SAACKE

celkem 35 reg.okruhů

- fin. dodávka souboru elektro a M+R

- řídící a inf. systém SIEMENS S7-400

- vizualizace InTouch

kontaktní osoby: ing. Adámek - ved. investice

038-8673380

p. Dolejší - ved. kotelny

038-7311192

Papírny Štětí (l997)

1x parní kotel 160 t/h

- 8 ks mazutových hořáků

- fin. dodávka souboru elektro a M+R

- řídící a inf. systém SIEMENS S7-400

- vizualizace InTouch

kontaktní osoby: ing. Hromník - ved. energetik

0411-511111

ing. Petrželka - ved. elektro

0411-512534

Pivovar Benešov (1998)

1 x kotel t/h ( plyn )
- projekt, dodávka a montáž přístrojového osazení zařízením
GESTRA pro provoz kotle s občasnou obsluhou
dle ČSN 07 07 10 čl. 141

Kotelna Litoměřice -centrální výtopna pro Litoměřice (1997-1998)

-kotel K2-5.5 MW
-kotel K3-5.5 MW
-otopná strojovna
-fin.dodávka souboru elektro a M+R
- 8 ks měničů otáček Siemens -SIMOVERT MASTER DRIVES
-regulace výkonu a spalování
-vizualizace PROMOTIC
-řídící systém SIMATIC S7-300
kontaktní osoba: ing. Bártl - SČT Most - investice
035-26017

CHZ Sokolov (1997-8)

1x fluidní kotel K 13 -65 t/h
- soubor MaR na kotli s řídícím systémem MODICON QUANTUM
- elektromotorická instalace
- kontaktní osoba: ing. Zbíral - ved. teplárny
0168 / 614 500

Kotelna Louny (1998-probíhá)

2x kotle 8 MW, strojovna,
- finální dodávka souboru M+R a elektro
- řídící a inf. systém MODICON
- hořáky Weishaupt
- 2 ks měničů otáček Siemens -SIMOVERT MASTER DRIVES -55kW
kontaktní osoba: ing. Bártl - SČT Most
035-26017

Předávací stanice v Kaplici - 4x (1998-probíhá)

- zakázka realizována v rozsahu finální dodávky
- řídící a informační systém SIMATIC-S7

....a mnoho dalších.

 zpět na hlavní stranu